1927 – പ്രൈഷം – കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ

ശ്രിമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ഭാഗമായി കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൈഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂലസംസ്കൃതകൃതിയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും അടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആണിത്. പ്രൈഷം എന്നാല്‍ വിധി എന്നാണര്‍ത്ഥം എന്ന് ആമുഖത്തിൽ കാണാം. കേരളസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളൂർ പ്രൈഷഭാഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടീണ്ട്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയില്ല.

1927 - പ്രൈഷം - കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ
1927 – പ്രൈഷം – കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പ്രൈഷം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1927
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1927 – മലയാള ആറാം പാഠപുസ്തകം

തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 1927ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള ആറാം പാഠപുസ്തകം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഔദ്യോഗിക പാഠപുസ്തകം ആണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കെ. ഐ. മാത്തുള്ള എന്ന ഒരാൾ ആണ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യം , പെരുമ്പടപ്പ് നെടുവിരുപ്പ്, സംബന്ധിച്ച പാഠങ്ങൾ അടക്കം തിരുവിതാംകൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പാഠങ്ങളും ഇതിൽ കാണുന്നു.

1927 - മലയാള ആറാം പാഠപുസ്തകം
1927 – മലയാള ആറാം പാഠപുസ്തകം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മലയാള ആറാം പാഠപുസ്തകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1927
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 292
 • അച്ചടി: National Printing House, Thiruvalla
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1911 – ആഗസ്മേരം – വില്യം വേഡ്‌സ്‌വർത്ത്/സീ.പീ. പരമേശ്വരൻപിള്ള

വില്യം വേഡ്‌സ്‌വർത്തിന്റെ മൈക്കൽ എന്ന കവിത സി.പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആഗസ്മേരം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ബുക്കു കമ്മറ്റിയാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ആണെന്ന് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പി.കെ. നാരായണപിള്ള എഴുതിയ ഒരു ദീർഘ ഉപന്ന്യാസം ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാം. അതിനു പുറമേ കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയും കാണാം. ഈ പുസ്തകം പിൽക്കാലത്ത് മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച് കാണുന്നൂണ്ട്.

1911 - ആഗസ്മേരം - വില്യം വേഡ്‌സ്‌വർത്ത്/സീ.പീ. പരമേശ്വരൻപിള്ള
1911 – ആഗസ്മേരം – വില്യം വേഡ്‌സ്‌വർത്ത്/സീ.പീ. പരമേശ്വരൻപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ആഗസ്മേരം
 • രചന: വില്യം വേഡ്‌സ്‌വർത്ത്/സീ.പീ. പരമേശ്വരൻപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1911
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 58
 • അച്ചടി: അക്ഷരാലങ്കാരമുദ്രാലം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി