1891 – ശ്രീ സീമന്തിനി സ്വയം‌ബരം – കഥകളിപ്പാട്ട് – തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ

തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ രചിച്ച ശ്രീ സീമന്തിനി സ്വയം‌ബരം എന്ന കഥകളിപ്പാട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

സ്വദേശി അച്ചടി ശാലയിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകം അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യയും ടൈപ്പോഗ്രഫി ഒക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ സ്വദേശി പ്രസാധകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ്. അതിന്റെ ചെറിയ കുറവുകൾ ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങിലും അച്ചു നിർമ്മാണത്തിലും ഉണ്ട്.

1891 - ശ്രീ സീമന്തിനി സ്വയം‌ബരം - കഥകളിപ്പാട്ട് - തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ
1891 – ശ്രീ സീമന്തിനി സ്വയം‌ബരം – കഥകളിപ്പാട്ട് – തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശ്രീ സീമന്തിനി സ്വയം‌ബരം
  • രചന: തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1891
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
  • അച്ചടി: ജ്ഞാനപ്രദീപിക അച്ചുകൂടം, കുന്നം‌കുളങ്ങര
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments