1965 – വഴികാട്ടികൾ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് ലോകപ്രശസ്ത്രരായ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളുടെ ജീവിതം ലഘുജീവചരിത്രത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വഴികാട്ടികൾ എന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഗലീലി, ന്യൂട്ടൻ, ഡാർവ്വിൻ, ഐൻസ്റ്റൈയിൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ജീവചരിത്രം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ കൃതികൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പിനു് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ കൃതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി അവസാനിച്ചു. എന്റെ കൈയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ കണ്ണി വഴി ലഭിക്കും. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് എടുക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാനതിനു മുതിരുന്നില്ല.

വഴികാട്ടികൾ - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
വഴികാട്ടികൾ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: വഴികാട്ടികൾ
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 222
  • അച്ചടി: ഇന്ത്യാ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments