1950 – ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം – ഫിഫ്ത്ത് ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഫിഫ്ത്ത് ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം – ഫിഫ്ത്ത് ഫാറത്തിലേക്ക്
  • രചയിതാവ്: കെ.ഏ.ഒ. തരകൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 102
  • അച്ചടി: എം.ജി.എം. പ്രസ്സ്, തിരുവല്ല
texts1950 - ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം - ഫിഫ്ത്ത് ഫാറത്തിലേക്ക്
1950 – ഗാർഹിക ശാസ്ത്രം – ഫിഫ്ത്ത് ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (7 MB)

Comments

comments