1883-മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം-ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

ആമുഖം

ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്പ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭാസത്തിനു (പൊതുവെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു) നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടൂണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപെട്ട ഓരോ പുസ്തകവും കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന സംശയമാണ്.  ഗുണ്ടർട്ടിനു പകരക്കാരൻ ആയി വന്നതാണോ ഗാർത്തു‌വെയിറ്റ് സായിപ്പിന്റെ സംഭാവനകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ കാരണം എന്നു സംശയമുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 1900 വരെയെങ്കിലും മലയാള പാഠ്യപദ്ധ്യതിയിൽ വളരെ സജീവമായി ഗാർത്തുവെയിറ്റ് സായ്‌പ് ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരോ പഴയ പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി വരുന്നു.

ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്
ലിസ്റ്റൻ_ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

 

ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായിപ്പിന്റെ കൈമുദ്ര പതിഞ്ഞ 2 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു (ഒന്ന്, രണ്ട് ). ഈ പോസ്റ്റിൽ ഗാർത്തുവെയ്‌റ്റ് സായ്പിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം
  • താളുകൾ: 32
  • രചയിതാവ്: ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1883
1883 - മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം - ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്
1883 – മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം – ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

ഉള്ളടക്കം

മലയാള വ്യാകരണം വളരെ സംഗ്രഹമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സംഗ്രഹമായതിനാൽ പുസ്തകത്തിനു വെറും 32 താളുകളേ ഉള്ളൂ താനും. സ്കാൻ ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു തളുകൾ മോശമാണ്. അത് സ്കാൻ ചെയ്തതിനെ ബാധിച്ചിട്ടൂണ്ട്. എങ്കിലും മിക്കവാറും ഉള്ളടക്കം ഒക്കെ വായിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Comments

comments

2 comments on “1883-മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം-ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്

  • Thank you Mr. Shiju. I am interested in mal grammar, I am so happy to get a copy of Gar gr text. I like to cooperate in your rare and historic venture.

Comments are closed.