1906 – സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുമുള്ള ദിവ്യവഴികാട്ടി – റവ. ഫെഡറിക്ക് ബവർ

ക്രൈസ്തമതപ്രചരണ പുസ്തകം എന്ന വിഭാഗത്തിലോ തർക്കശാസ്ത്ര പുസ്തകം എന്ന വിഭാഗത്തിലോ പെടുത്താവുന്ന സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുമുള്ള ദിവ്യവഴികാട്ടി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ രചയിതാവായി FB എന്ന ഇനീഷ്യൽ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടൂള്ളത്. (മുൻപ് ജർമ്മൻ മിഷനറിയായ ലീബെന്ദർ ഫെറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ രീതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്). ഈ പുസ്തകം സി എം എസ് മിഷണറിയായ റവ. ഫെഡറിക്ക് ബവർ (Rev. Frederick Bower) ആണ് രചിച്ചതെന്ന് പുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങളും മറ്റും പരിശോധിച്ച, മിഷനറി വിഷയങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്ന, മനോജ് എബനേസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 1906ൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം പാശ്ചാത്യ മിഷനറിമാരേയും മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ള ക്രൈസ്തവരചകളേയും ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

1906 - സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുമുള്ള ദിവ്യവഴികാട്ടി - റവ. ഫെഡറിക്ക് ബവർ
1906 – സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുമുള്ള ദിവ്യവഴികാട്ടി – റവ. ഫെഡറിക്ക് ബവർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സർവ്വജനങ്ങൾക്കായുമുള്ള ദിവ്യവഴികാട്ടി
  • രചന: റവ. ഫെഡറിക്ക് ബവർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1906
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 244
  • അച്ചടി: CMS Press, Kottayam
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

Comments

comments