ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത് – റ്റീ. കെ. നാരായണൻ

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റ്റീ. കെ. നാരായണൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത് എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിവിധ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് 1920കളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖ ആണെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു. ഈഴവ സമുദായം അക്കാലത്ത് നേരിട്ടിരുന്ന വിവിധ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലഘുലേഖയിൽ ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത് - റ്റീ. കെ. നാരായണൻ
ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത് – റ്റീ. കെ. നാരായണൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത്
  • രചന/വ്യാഖ്യാനം: റ്റീ. കെ. നാരായണൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 22
  • അച്ചടി: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments