1949 – കരുണ (വഞ്ചിപ്പാട്ടു്) – 22-ാം പതിപ്പ് – എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ

കുമാരനാശാന്റെ കരുണ എന്ന കൃതിയുടെ 22-ാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 22-ാമത്തെ പതിപ്പിനു പോലും 10,000 കോപ്പികൾ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ കൃതി നേടീയെടുത്ത ജനകീയതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,

1949 - കരുണ (വഞ്ചിപ്പാട്ടു്)
1949 – കരുണ (വഞ്ചിപ്പാട്ടു്)

കടപ്പാട്

സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കൂടിയായ ജയശ്രീടീച്ചറുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ടീച്ചർക്കു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്:കരുണ (വഞ്ചിപ്പാട്ടു്)
  • രചന: .എൻ. കുമാരൻ ആശാൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments