1947 – കഥാവല്ലരി – കെ. രാഘവൻപിള്ള

കെ. രാഘവൻപിള്ള രചിച്ച കഥാവല്ലരി എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു പാഠപുസ്തമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് കവർ പേജിലെ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല.

1947 - കഥാവല്ലരി - കെ. രാഘവൻപിള്ള
1947 – കഥാവല്ലരി – കെ. രാഘവൻപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കഥാവല്ലരി
  • രചന: കെ. രാഘവൻപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ഏകദേശം 1947
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 78
  • അച്ചടി: കമലാലയ പ്രിന്റിങ് വർക്ക്സ്,, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments