ഇന്ദുലെഖാ-ഒന്നാം പതിപ്പ്-1889

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ “ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവൽ” എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആദ്യകാല മലയാള നോവലുകളിൽ ഒന്നായ ഘാതകവധത്തിന്റെ (1877) സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്. അതിനു പുറമേ വേറൊരു ആദ്യകാല മലയാളനോവലിന്റെ സ്കാൻ കൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പ് ഈ അടുത്ത് കുറച്ചധികം വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയതാണ്. ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിനു, മലയാളി ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഇന്ദുലേഖയുടെ ഉള്ളടക്കവുമായി സാരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഡോ. പി.കെ. രാജശേഖരൻ, ഡോ. പി. വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ (‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ 2014 ഏപ്രില്‍ 13–19 ലക്കം) എഴുതിയ “മലയാളി വായിച്ചത് യഥാര്‍ത്ഥ ഇന്ദുലേഖ അല്ല” എന്ന ലേഖനത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. കഥാന്ത്യവും നോവലിന്റെ തുടക്കവും വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് എന്നതായിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനവ്യത്യാസം. മാത്രമല്ല കഥാന്ത്യത്തിൽ നോവലിസ്റ്റ് ഒ. ചന്തുമേനോൻ നിർവഹിച്ച ചരിത്ര പ്രസക്തിയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കിയതായും ഈ ലേഖനത്തിൽ അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. (ബുക്സ്റ്റാൾജിയ എന്ന തന്റെ കോളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പി.കെ. രാജശേഖരൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുക്സ്റ്റാൾജിയ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വില്പനയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണം ആ ലേഖനം മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല)

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിലെ ഈ ലേഖനത്തെ തുടർന്നു ഇന്ദുലെഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പ് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. അതു മുതലാക്കി ഡിസി ബുക്സ് ഇന്ദുലെഖയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് തന്നെ ഇറക്കി. അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ കാണാം http://www.dcbooks.com/corrected-version-of-indulekha-released.html

പക്ഷെ ഡിസി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പും ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ളതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച്  1890ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രകാരം ഉള്ളതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ 1889ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോഴും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഭേദം വരികയാണ്. ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ (1889) സ്കാൻ എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ഇന്ദുലെഖാ, ഇംഗ്ലീഷ നൊവൽ മാതിരിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ
  • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
  • രചയിതാവ്: ഒ. ചന്തുമെനൊൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1889
  • പ്രസ്സ്: കൊഴിക്കൊട സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടം
ഇന്ദുലെഖാ - ഒന്നാം പതിപ്പ് - 1889
ഇന്ദുലെഖാ – ഒന്നാം പതിപ്പ് – 1889

 

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇന്നുനമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ചവരെ നന്ദിയൊടെ സ്മരിക്കട്ടെ. പ്രധാനമായും  സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ (http://sayahna.org/രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഇത് ലഭ്യമായത്. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ ഇന്ദുലെഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ വിവരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒരു പൊതുസഞ്ചയപ്പതിപ്പിനെ അധികരിച്ച് ഇന്ദുലേഖ ഇ-പുസ്തകം ആയി (ആദ്യത്തെ പതിപ്പിലെ ഇരുപതാം അദ്ധ്യായവും ചേർത്ത്) സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ഇ-പുസ്തകം ഇവിടെ കാണാം.

എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പര്യം അതുകൊണ്ടു നിന്നില്ല. തന്റെ സുഹൃത്തായ മാധവ നായിക്ക് വഴി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നു് ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ താളുകൾ മൊത്തം ഫൊട്ടോ എടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടു വന്നു. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ഈ ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം പ്രൊസസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായി എനിക്കു കൈമാറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈമാറിയ ഫോട്ടോകൾ ആണ് ഇന്നു പ്രൊസസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ ഗട്ടർ സ്പെസിലെ നിഴൽ ഒഴിവാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മൂലമായിരുന്നു അത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് പൂർണ്ണമായും നിർവ്വഹിച്ചത് സുനിൽ വി.എസ് ആണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഏകദേശം നടുഭാഗങ്ങളിലെ താളുകളിൽ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കിയ നോയിസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി കാണാം. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പുസ്തകം വായനാ യോഗ്യമാക്കാൻ സുനിലിനു നന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു.

ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ പല വിധത്തിൽ സഹായിച്ച രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, മാധവ നായിക്ക്, സുനിൽ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഇന്ദുലെഖയുടെ അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 1889 ലാണ് ഒന്നാം പതിപ്പ് വരുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടത്തിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത്. ഈ പതിപ്പ് വെറും മൂന്നു മാസം കൊണ്ടു വിറ്റു തീർന്നു. 1890 യിൽ നോവലിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പും പ്രസദ്ധികരിച്ചു.ഇക്കാലയളവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും പുറത്തിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഈ പുസ്തകം എത്ര പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടൂണ്ട് എന്നതിനു കണക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പൊതു സഞ്ചയത്തിൽ വന്നതൊടെ പല പ്രസാധകരും ഇതിന്റെ പതിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് താനും.

ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് താളുകൾ ആണ് ഒന്നാം പതിപ്പിനുള്ളത്.

ലിപി പരമായ പ്രത്യേകൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൽ നിന്ന്, 1890ൽ പോലും കോഴിക്കൊട്ടുക്കാർ ചന്ദ്രക്കലയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. സംവൃതോകാരം മിക്കവാറും ഒക്കെ അകാരമായാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടത്തിനു മലയാളലിപിയുടെ പരിണാമത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടതുമാണല്ലോ.

ഈകാരത്തിനു  ” ൟ “ എന്ന രൂപമാണ് ഉപയോഗിഛ്കിരിക്കുന്നത്.  അതേ പോലെ ഏ/ഓകാര ചിഹ്നങ്ങൾ ഒട്ടുമേ ഇല്ലെന്ന് കാണുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

Comments

comments

One comment on “ഇന്ദുലെഖാ-ഒന്നാം പതിപ്പ്-1889

Comments are closed.