1918 – മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ

1918ൽ തിരുവിതാം‌കൂർ രാജ്യത്ത് നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച നാലാം പാഠപുസ്തകം എന്ന മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാം‌കൂറിലെ എലിമന്ററി സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിരുവിതാം‌കൂർ പബ്ലിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ പുസ്തകം  തയ്യാറാക്കിയത്. മക്മില്ലൻ ആണ് പ്രസാധകർ. കമ്പിത്തപാൽ, ദഹനപ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളും ഇതിൽ കാണുന്നതിനാൽ ഇതു ഒരു പൊതുപാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട്്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം
മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മലയാള നാലാം പാഠപുസ്തകം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 198
  • പ്രസാധനം: മൿമില്ലൻ, ബോംബെ
  • അച്ചടി: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments