1992 – പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ – കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഉപസമിതി ആയി തുടങ്ങി പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയായി മാറിയ കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറച്ചു ലഘുലേഖകൾ ആണ് ഇനി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിഷത്ത് രേഖകൾ. കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി എന്ന സംഘടന ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ - കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി
പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ – കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാവി വീണ്ടെടുക്കാൻ
  • രചന: കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • പ്രസാധകർ:കേരള സ്വാശ്രയ സമിതി
  • അച്ചടി: SAS പ്രിന്റേഴ്സ്, എറണാകുളം
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments