1947 – കേരളവർമ്മസ്മാരകം ഉപഹാരമാല

പ്രശസ്ത കവിയും ഉപന്യാസകാരനുമായിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയൊട് അനുബന്ധിച്ച് ശതവർഷാഘോഷക്കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളവർമ്മസ്മാരകം ഉപഹാരമാല എന്ന സുവനീറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശതവർഷാഘോഷം 1945ൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അല്പം താമസിച്ച് ഏതാണ്ട് 1946 അവസാനത്തിലാണ് ഈ സുവനീർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഈ സുവനീറിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ മിക്ക പ്രമുഖരും ഈ സുവനീറിലെ വിവിധ സംഗതികളിൽ എഴുതിയിട്ടൂണ്ട്.

ഏകദേശം A4 സൈസിൽ 184 വലിയ പേജുകൾ ഉള്ള പുസ്തകം ആണിത്. ഈ രേഖകൾ ഒക്കെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ കെ.ജെ. തോമസിനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

ചിതൽ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ പുസ്തകം. അതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സുവനീറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏകദേശം 60 താളുകളിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം സുവനീറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ആരും തുനിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1947 - കേരളവർമ്മസ്മാരകം ഉപഹാരമാല
1947 – കേരളവർമ്മസ്മാരകം ഉപഹാരമാല

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനായും വായിക്കാവുന്നതാണ്.

  • പേര്: കേരളവർമ്മസ്മാരകം ഉപഹാരമാല
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1122 (ഏകദേശം 1947)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 184
  • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments