1915 – ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ – എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്

എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു് എന്നിവരുടെ വ്യാഖാനസഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1915 - ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ - എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്
1915 – ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ – എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ
 • രചന/വ്യാഖ്യാനം: എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1915 (മലയാള വർഷം 1090)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 64
 • അച്ചടി: ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

2 comments on “1915 – ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ – എൻ. ശംകുപ്പിള്ള, ഒ.എൻ. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു്

 • ഈ കൃതിയിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പേര് [ഇരവിവർമ്മൻ തമ്പി / ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ] കൊടുത്തുകാണുന്നില്ല. ഇതിൽ കഥാസാരം ,പുരാണകഥ & വൃത്താലങ്കാരങ്ങൾ മുതലായവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

  1.വിദ്വാൻ എ.ഡി ഹരിശർമ്മയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ജീവചരിത്രത്തോടുകൂടിയ “ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ”യുടെ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത 1963 ലെ ഒരുപതിപ്പ് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

  https://archive.org/details/DakshayagamAattakkadha [6.7 MB]

  2.കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത 1929 ലെ മറ്റൊരുപതിപ്പ് സാരാര്‍ത്ഥ വിദ്യോതിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി [ ജി എച്ച് ശാസ്ത്രി & കെ ശിവരാമകൃഷ്ണശാസ്ത്രി ]
  താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

  https://archive.org/details/DakshayagamKadhakali [4.4 MB]

  ഈ രണ്ടുപതിപ്പുകളിലും ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ജീവചരിത്രം, കഥാസാരം ,പുരാണകഥ & വൃത്താലങ്കാരങ്ങൾ മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

  Prajeev Nair
  Cherukunnu, Kannur

 • PRAJEEV NAIR says:

  “ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പിയുടെ ആട്ടക്കഥകള്‍” എന്നപേരിൽ {അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ആട്ടക്കഥകളും [ കീചക വധം, ഉത്തരാ സ്വയം‍വരം, ദക്ഷയാഗം] മഹാകവി ഉള്ളൂർ ശേഖരിച്ച 12 ഗാനങ്ങളും ചേർന്നത് }കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഒരുകൃതി താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്

  https://archive.org/details/IrayimmanThambiyudeAttakkadhakal [12.3 MB]

  സാഹിത്യഗവേഷണവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാഹിത്യകുതുകികൾക്കും താരതമ്യപഠനത്തിനായിട്ടാണ് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നത്.

  Prajeev Nair
  Cherukunnu,Kannur

Comments are closed.