1956 – ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5

1956ൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന ഗണിതപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എം. ടി. തോമസ് എന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനാണ് ഇതിന്റെ രചനനിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വകാര്യ പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠപുസ്തകമാണ്. പക്ഷെ തിരുവിതാംകൂർ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മറ്റിയുടെ അനുമതി ഇതിനുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം - സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5
ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5
  • രചന: റവ: എം.ടി. തോമസ്സ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 118
  • അച്ചടി: PJIM പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments