1955 – ലൈബ്രേറിയൻ – ആർ. മാധവപ്പൈ

ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രായോഗികപരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആർ. മാധവപ്പൈ രചിച്ച ലൈബ്രേറിയൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 1955ൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1955 - ലൈബ്രേറിയൻ - ആർ. മാധവപ്പൈ
1955 – ലൈബ്രേറിയൻ – ആർ. മാധവപ്പൈ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ലൈബ്രേറിയൻ
  • രചന: ആർ. മാധവപ്പൈ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • അച്ചടി: സഹോദരൻ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments