1979 – ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ – കെ.ടി. രാമവർമ്മ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1979ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കെ.ടി. രാമവർമ്മ രചിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഈ പുസ്തകം രചിച്ച 1979വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കമായി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം പിക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നല്ല ഒരു പുസ്തകം ആണിത്. അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനായത് നന്നായി എന്ന് കരുതുന്നു.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ - കെ.ടി. രാമവർമ്മ
ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ – കെ.ടി. രാമവർമ്മ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ
  • രചന: കെ.ടി. രാമവർമ്മ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
  • പ്രസാധകർ:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
  • അച്ചടി: പാപ്‌കോ, ശിവകാശി
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments