കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ – സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള

സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള രചിച്ച ഗവേഷണസ്വഭാവമുള്ള കൃതിയായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വിവിധ കൃതികളെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം വിസ്തരിച്ച് തന്നെ സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ഈ പുസ്തകം ഏത് വർഷം അച്ചടിച്ചു എന്ന വിവരം ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ - സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ – സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
  • രചന: സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 94
  • അച്ചടി: രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments