പ്രശ്നമാർഗ്ഗം – വ്യാഖ്യാനം

പ്രശ്നമാർഗ്ഗം – വ്യാഖ്യാനം എന്ന ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അച്ചടിവിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണവർഷവും അടക്കമുള്ള മെറ്റാഡാറ്റ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. അച്ചടി വിന്യാസത്തിൻ്റെയും മറ്റും രീതികൾ വെച്ച് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആണെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം എന്നു മാത്രം. പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ താളിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിനു ഉണ്ടായ ഒരു അച്ചടി പിഴയും അത് മറയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച രീതിയും കൗതുകകരമായി തോന്നി. 526 താളുകൾ ഉള്ള വലിയ കൃതിയാണിത്.

പ്രശ്നമാർഗ്ഗം എന്ന കൃതി പനയ്ക്കാട്ടു നമ്പൂതിരിയാണ് രചിച്ചതെന്ന് വിവിധ റെഫറൻസുകളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം ആർ രചിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല.

പ്രശ്നമാർഗ്ഗം - വ്യാഖ്യാനം
പ്രശ്നമാർഗ്ഗം – വ്യാഖ്യാനം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പ്രശ്നമാർഗ്ഗം – വ്യാഖ്യാനം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 526
  • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

One comment on “പ്രശ്നമാർഗ്ഗം – വ്യാഖ്യാനം

Comments are closed.