1879 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളോപകാരി എന്ന മാസികയുടെ 1879 ലെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമായി സമാഹരിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്ത് വിടുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 1879 ലെ 12 ലക്കങ്ങളും, ബൈബിളിലെ പത്ത് കല്പനകളുടെ അനുബന്ധവും
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 275
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1879
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
കേരളോപകാരി - 1879
കേരളോപകാരി – 1879

കേരളോപകാരി മാസികയുടെ 1879ലെ ലക്കങ്ങളുടെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബാസൽ മിഷൻ 1874ൽ ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് കേരളോപകാരി. ഏതാണ്ട് 1880 കളൊടെ ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു. ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം ഒരു പ്രധാനവിഭവം ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിനു പുറമേ ലേഖനങ്ങൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, നീതികഥകൾ, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യം തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ കേരളോപകാരിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

അക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായി കണ്ട ചില ലെഖനങ്ങൾ

  • 1876-78 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ മഹാക്ഷാമം (The Great Famine), തെക്കെഇന്ത്യയെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. ഈ മഹാ ക്ഷാമത്തെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസികയുടെ വിവിധ ലക്കങ്ങളിൽ കാണാം.
  • അമേരിക്കൻ ഭുഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവരെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി അടിമക്കച്ചവടം നടത്തിയതിനെപറ്റിയുള്ള ഒരു വിശദ ലെഖനം കാണാം.
  • യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ഒന്നാം ഹെരോദാ രാജാവിന്റെ ജീവചരിത്രം
  • തലയോട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനം
  • നായയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനം

തുടങ്ങി നിരവധി ലെഖനങ്ങൾ വിവിധ ലക്കങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഓരോന്നായി എടുത്തെഴുതാൻ നിന്നാൽ അതു തന്നെ വലിയ ഒരു പട്ടിക ആകും. അതിനാൽ അതിനു മുതിരുന്നില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ബൈബിളിലെ പത്തു കല്പനകളെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഖണ്ഡങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കാണുന്നു. അത് കേരളോപകാരി മാസികയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും ഈ സ്കാനിന്റെ ഭാഗമായി അതും വരുന്നു.

ഒറ്റ വർഷത്തെ 12 ലക്കങ്ങളിൽ കൂടി (എതാണ്ട് 275 പേജുകൾ) ഈ മാസിക നമുക്ക് മുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന വിഭവങ്ങൾ അനവധി ആണ്. അത് ആരൊക്കെ എതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഇതു് ഉപയൊഗപ്പെടുത്തും എന്നത് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ.

ഈ മാസികയുടെ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഇനി അധികം ബാക്കിയില്ല.

ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ചരിത്രവിഷയമായതിനാൽ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments