ക്നാനായസമുദായഭിവൃദ്ധിനിസംഘം സെക്രട്ടറിമാർക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷപത്രം

ക്നാനായ യാക്കോബായ സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്നാനായസമുദായഭിവൃദ്ധിനിസംഘം സെക്രട്ടറിമാർക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷപത്രം എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 

ക്നാനായസമുദായഭിവൃദ്ധിനിസംഘം സെക്രട്ടറിമാർക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷപത്രം
ക്നാനായസമുദായഭിവൃദ്ധിനിസംഘം സെക്രട്ടറിമാർക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷപത്രം

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്,  പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഈ ശ്രീ ഉമ്മൻ അബ്രഹാം ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു എത്തിച്ചു തന്നു.  അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ക്നാനായസമുദായഭിവൃദ്ധിനിസംഘം സെക്രട്ടറിമാർക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷപത്രം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1919
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 10
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments