1915 – പദ്യരത്നമാല – എച്ച്. പെരുമാപിള്ള

വിവിധ രചയിതാക്കളുടെ പദ്യകൃതികൾ ശേഖരിച്ച് പദ്യരത്നമാല എന്ന പേരിൽ എച്ച്. പെരുമാപിള്ള എന്നയാൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു പാഠപുസ്തമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് കവർ പേജിലെ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല.

1915 - പദ്യരത്നമാല - എച്ച്. പെരുമാപിള്ള
1915 – പദ്യരത്നമാല – എച്ച്. പെരുമാപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പദ്യരത്നമാല
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1090 (ഏകദേശം 1915)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • അച്ചടി: രാജരാജ വർമ്മ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments