1940 – സങ്കല്പരംഗം – കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള

കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള രചിച്ച സങ്കല്പരംഗം എന്ന ചെറു നാടക കൃതികളുടെ ശേഖരത്തിന്റെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മൊത്തം 14 രചനകളിൽ 12ഉം പുരാണകൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങളാണ്.  പുസ്തകത്തിലെ 7, 8, 9, 10 എന്നീ താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

സങ്കല്പരംഗം - കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള
സങ്കല്പരംഗം – കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർ ആയ ബാബു ചെറിയാൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ പഴയ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സങ്കല്പരംഗം
  • രചന: കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940 (മലയാള വർഷം 1115)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
  • പ്രസാധകർ:കമലാലയാ ബുക്ക് ഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: കമലാലയാ പ്രിന്റിങ് വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments