1918-ബാലാമൃതം പുസ്തകം 6

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പാഠപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ സംഗീതകൃതികൾ തിരുവിതാംകോട്ടു സംസ്ഥാനത്തിലെ പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ സംഗീതപഠനത്തിനായി ചെറു പുസ്തകങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നൽകിയിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാഠപുസ്തകമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് ആദ്യ പേജുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതസദസ്സിൽ സദസ്യർ ബ്രഹ്മശ്രീ ശങ്കരഭട്ടശാസ്ത്രികൾ അവർകളുടെ പുത്രൻ രംഗനാഥയ്യരാണ് ഈ കൃതികളിലെ സ്വരങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് ശ്രീ രാമവര്‍മ്മ മഹാരാജാവിന്റെ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂര്‍ത്തി സ്മാരകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പെടുന്നതാണ്

1918 ബാലാമൃതം പുസ്തകം 6
1918 ബാലാമൃതം പുസ്തകം 6

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1918 ബാലാമൃതം പുസ്തകം 6
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 80
  • അച്ചടി: ശ്രീധരാ പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസ് തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments