1916 – സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളുവിന്റെ കഥ – എം. ഉദയവർമ്മരാജ

ഒരു ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളുവിന്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എം. ഉദയവർമ്മരാജ എന്നയാളാണ് ഇതിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളു എന്ന പട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ കൃതി.

1916 - സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളുവിന്റെ കഥ - എം. ഉദയവർമ്മരാജ
1916 – സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളുവിന്റെ കഥ – എം. ഉദയവർമ്മരാജ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളുവിന്റെ കഥ
  • രചന: എം. ഉദയവർമ്മരാജ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • പ്രസാധകർ: ബി.വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: കമലാലയം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments