1940-രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള്‍- കേ മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ 25-ാമത്തെതാണ് രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ എന്ന പുസ്തകം. ഇതിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം, രാവണ വിജയം എന്നീ രണ്ട് ചമ്പുക്കളാണ് ഇതിലുള്ളത്. മുഖവുരയില്‍ ഈ ചമ്പുക്കളുടെ കർത്താവ് പുനം നമ്പൂതിരിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അവതാരികയിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നതായും കാണുന്നു. പുരാണകഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ചമ്പുക്കൾ വായനക്കാർക്ക് വളരെ രസകരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. രാവണവിജയം ചമ്പുവിന്റെ ആദ്യഭാഗങ്ങളും അവസാനഭാഗങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.സീതയുടെ ഉത്ഭവകഥയാണ് ലഭ്യമായഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ടാവാം എന്ന് മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍  തന്നെ സൂചന നൽകുന്നുമുണ്ട്

1940-രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള്‍- കേ മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍

1940-രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള്‍- കേ മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ ലഭ്യമായ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1940-രണ്ടു ഭാഷാചമ്പുക്കള്‍- കേ മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
  • അച്ചടി: തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അച്ചുകൂടം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments