1940 – തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ – അറബി പാഠപുസ്തകം

1940ൽ 4,5,6 എന്നീ ഫോറങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ എന്ന അറബി പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

അറബിയിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ ആണ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബാക്ക് കവർ സൂചനനൽകുന്നു. ഇ.കെ. മൗലവി ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിനായി കൃതികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അറബി ലിപിയിലും ഭാഷയിലും ഉള്ള നിരക്ഷരത നിമിത്തം ഈ പാഠപുസ്തകത്തെപറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്കാവില്ല. വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പാഠപുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ.

അറബി ലിപിയുടെ പ്രത്യേകത അത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് എഴുത്തുന്ന ലിപിയാണ് എന്നതാണല്ലോ. അറബി, ഹീബ്രു തുടങ്ങി പല പ്രമുഖലിപികളും ഇത്തരത്തിൽ ആണ് എഴുത്ത്. ഇത്തരം ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ശൈലി അനുസരിച്ച് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് പേജുകൾ മറിക്കുക. അതായായത് നമ്മൾ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനു നേരെ എതിരായി പുറകിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടാണ് താളുകളുടെ പ്രൊഗ്രഷൻ. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ Flip Left ഉപയോഗിക്കുമ്പൊഴാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലോജിക്കലായ പേജ് പ്രോഗ്രഷൻ നടക്കുക.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1940 - തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ
1940 – തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: തുഹ്‌ഫത്തുത്താലിബീൻ
  • സമാഹരിച്ചത്: ഇ.കെ. മൗലവി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
  • പ്രസാധകർ: Munavirul Islam Young Men’s Muslim Association, Ernakulam
  • അച്ചടി: The C.M. Press, Edava, Travancore
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments