1936 – ജീവചരിത്രസഞ്ചിക (ഒന്നാം പുസ്തകം)

വെങ്കുളം ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള പ്രസാധകനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവചരിത്രസഞ്ചിക (ഒന്നാം പുസ്തകം) എന്ന ലഘുജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പത്ത് പ്രശസ്തരുടെ ജീവചരിത്രം ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പത്തു ജീവചരിത്രങ്ങളും വിവിധ വ്യക്തികളാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ഡോക്കുമെന്റേഷനെ പറ്റി ഒരു ദീർഘലേഖനം ഉണ്ട്.മലയാളത്തിലെ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നു.

1936 - ജീവചരിത്രസഞ്ചിക (ഒന്നാം പുസ്തകം)
1936 – ജീവചരിത്രസഞ്ചിക (ഒന്നാം പുസ്തകം)

 

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ജീവചരിത്രസഞ്ചിക (ഒന്നാം പുസ്തകം)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 154
  • അച്ചടി: അനന്തരാമവർമ്മ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments