1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1917നോടടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നു. പഴയ രേഖകൾ തിരയാൻ ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രയോജനപ്പെടും. വളരെയെധികം പഴയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എനിക്ക് ഈ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.

പ്രധാനമായും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ആണെങ്കിലും തമിഴ്, തെലുഗ് എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഈ കാറ്റലോഗിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗ് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിലാണ് കാറ്റലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. (ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തിരുവിതാംകൂറിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തെലുഗ് പ്രദേശത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.)

ഈ കാറ്റലോഗ് ഭാഗികമായേ ലഭ്യമായുള്ളൂ. കിട്ടിയതിന്റെ തന്നെ സ്ഥിതി മോശവും ആയിരുന്നു. അവസാനത്തെ ഏതാണ്ട് 30 ഓളം താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവശാസ്ത്രം, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ട പേജുകളിൽ ഉള്ളത്. (ഈ കാലലൊഗിന്റെ മറ്റൊരു കോപ്പി എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കോപ്പി കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്)

1917 - ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് - തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്
1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 110
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1939 – ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ – കെ. മാധവനുണ്ണിത്താൻ

ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ കുറിച്ച് കെ. മാധനവനുണ്ണിത്താൻ രചിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1939 - ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ - കെ. മാധവനുണ്ണിത്താൻ
1939 – ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ – കെ. മാധവനുണ്ണിത്താൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ
 • രചന: രാഘവവാരിയർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1908 – മാതംഗലീല – രാഘവവാരിയർ

ആനയുടെ മർമ്മലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സാക്രമങ്ങളും മറ്റും അടങ്ങിയ മാതംഗലീല എന്ന പ്രാചീന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാളപരിഭാഷകളിൽ ഒന്നായ മാതംഗലീല (മാതംഗലീലാ ഭാഷ) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഖരത്തവാരിയത്ത താർക്കികൻ രാഘവവാരിയർ എന്ന ഒരാളാണ് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്ത് (ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ 1908 കാലഘട്ടത്തിൽ) ഗജശാസ്ത്രം അറിയാത്തതിനാൽ ഗജരക്ഷ ശരിയായി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അതു മൂലം ഗജങ്ങൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരുടേയും അറിലേക്കായി താൻ പരിഭാഷ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിഭാഷകനായ രാഘവവാരിയർ ഇതിന്റെ മുഖവുരയിൽ പറയുന്നു.

1908 - മാതംഗലീല - രാഘവവാരിയർ
1908 – മാതംഗലീല – രാഘവവാരിയർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മാതംഗലീല
 • പരിഭാഷകൻ: രാഘവവാരിയർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
 • അച്ചടി: കേരളശോഭിനി അച്ചുക്കൂട്ടം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി