1958 – കേരള മലയാള പാഠാവലി – പുസ്തകം 1

കേരള സർക്കാർ 1958ൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ കേരള മലയാള പാഠാവലി – പുസ്തകം ൧ (1)എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ വർണ്ണത്തിലുള്ള അക്ഷര അച്ചടിയും വരചിത്രങ്ങളും ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ച കുറച്ചു പേർ എങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഉണ്ടാവും എന്നതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകം കണ്ട് ഓർമ്മപുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റുവർഷങ്ങളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളും കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

കേരള മലയാള പാഠാവലി - പുസ്തകം 1
കേരള മലയാള പാഠാവലി – പുസ്തകം 1

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്:  കേരള മലയാള പാഠാവലി – പുസ്തകം 1
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
  • പ്രസാധനം: കേരള സർക്കാർ
  • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments