1915 – ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ – എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി

കൊച്ചുപിള്ളാരുടെ ഗണിതപഠനത്തെ സഹായിക്കാനായി തിരുവിതാംകൂർ പള്ളിക്കൂട ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആധുനിക ഗണിതപഠനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് ആയിരിക്കും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1915 - ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ - എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി
1915 – ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ – എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: വാക്യരചനാപ്രവേശിക
  • രചന: സി.പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1093ൽ (ഏകദേശം 1918)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • അച്ചടി: സരസ്വതീവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments