1998 – കടൽ എന്ന കടങ്കഥ – ജി. നാരായണസ്വാമി

സമുദ്രശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വേറൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  കടൽ എന്ന കടങ്കഥ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗോവയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന മലയാളിയായ  ജി. നാരായണ സ്വാമി ആണ്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സയൻസ് ക്രീം പരമ്പരയിൽ പെട്ട പുസ്തകം ആണിത്. ജി. നാരായണ സ്വാമിയുടെ അറബിക്കടൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാന്. അത് ഇവിടെ കാണാം.  സമുദ്രശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അത്യപൂർവ്വം ആണ് എന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പകിട്ട് കൂട്ടുന്നു.

കടൽ എന്ന കടങ്കഥ - ജി. നാരായണസ്വാമി
കടൽ എന്ന കടങ്കഥ – ജി. നാരായണസ്വാമി

കടപ്പാട്

രചയിതാവായ നാരായണ സ്വാമിയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കടൽ എന്ന കടങ്കഥ
  • രചന: ജി. നാരായണസ്വാമി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1998
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • പ്രസാധനം: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
  • അച്ചടി: SK Enterprises, Kochi
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments