1939 – മഹാകവികൾ (ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം) – ഒന്നാം ഭാഗം – കടുങ്ങല്ലൂർ പി. അനന്തൻപിള്ള

കടുങ്ങല്ലൂർ പി. അനന്തൻപിള്ള രചിച്ച മഹാകവികൾ (ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം) – ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രശസ്തരായ ചില കവികളുടെ ലഘുജീവചരിത്രം ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

 

1939 - മഹാകവികൾ (ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം) - ഒന്നാം ഭാഗം - കടുങ്ങല്ലൂർ പി. അനന്തൻപിള്ള
1939 – മഹാകവികൾ (ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം) – ഒന്നാം ഭാഗം – കടുങ്ങല്ലൂർ പി. അനന്തൻപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മഹാകവികൾ (ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം) – ഒന്നാം ഭാഗം
  • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കടുങ്ങല്ലൂർ പി. അനന്തൻപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939 (മലയാള വർഷം 1114)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 128
  • അച്ചടി: ശാരദ പ്രിൻ്റിങ് വർക്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments