1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31

സോവിയറ്റു സമീക്ഷ എന്ന മാസികയുടെ 1967 ജൂലായ് 5 ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  1967 മെയിൽ നടന്ന സോവിയറ്റ് എഴുത്തുകാരുടെ നാലാം കോൺഗ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് ഈ ലക്കത്തിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുറച്ചു ചിത്രങ്ങളും ഈ ലക്കത്തിൽ കാണാം.

ഇതോടെ സോവിയറ്റു സമീക്ഷ മാസികയുടെ രണ്ട് ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് കിട്ടിയ ലക്കം ഇവിടെ കാണാം.

 

1967 - സോവിയറ്റു സമീക്ഷ - പുസ്തകം 2 ലക്കം 31
1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31

കടപ്പാട്

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 31
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
  • പ്രസാധനം: USSR Consulate
  • അച്ചടി: Janatha Press, Madras
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments