1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ടും മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാരും കൂടെ ചേർന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി പുസ്തകവും ഒരു  ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ഈ റിലീസിൽ അടങ്ങുന്നു.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 204-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പതിപ്പ് – ലിത്തോഗ്രഫി അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശെഷസംഗ്രഹം – മത്തായി മാൎക്ക ലൂക്കാ യൊഹനാൻ എന്നവരുടെ സുവിശെഷങ്ങളെയും യൊസെഫ മുതലായ ചരിത്രക്കാരുടെ ചില വിശെഷങ്ങളെയും
  ചെൎത്തുണ്ടാക്കിയ യെശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷെപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 295
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി (കല്ലച്ചുകൂടം)

രണ്ടാം പതിപ്പ് – ലെറ്റർപ്രസ്സ് അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന യേശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷേപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1876
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 369
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം
1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബൈബിളിലെ സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളായ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവയിലെ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഉണ്ടാക്കിയ താരതമ്യ പഠന പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകവും ഇതു തന്നെ ആവണം.

1849ലെ ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകത്തിൽ മലയാളം ഉള്ളടക്കം മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ 1876ലെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പതിപ്പിൽ മലയാളത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിശദീകരണങ്ങളും കാണാം.

ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പാഠപുസ്തകം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളടക്കബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളും  വളരെ വലുതാണ്. 1876ലെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്നുണ്ട്.

ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളേയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വിശദപഠനം നടത്തേണ്ടതാണ്. രണ്ട് പതിപ്പിനും തമ്മിൽ ലിപി തലത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് മലയാളലിപിക്ക് സംഭവിച്ച പരിണാമം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു തന്നെ സുവിശെഷസംഗ്രഹം എന്നതിൽ നിന്ന്  സുവിശേഷസംഗ്രഹം ആയി മാറി.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

ഒന്നാം പതിപ്പ് – തലശ്ശേരിയിലെ അച്ചടി (1849)

രണ്ടാം പതിപ്പ് – മംഗലാപുരത്തെ അച്ചടി (1876)

Comments

comments