സുഖാശംസി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 2

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സുഖാശംസി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 2ൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആയുർവ്വേദത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ പുരസ്കരിച്ചു നടത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ എകവൈദ്യമാസിക ആണ് ഇതെന്ന് ഇതിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു.കേരളീയ വൈദ്യ സംബന്ധമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം.ഈ ലക്കത്തിൽ വസൂരി എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ കുറിച്ചും ഒരു ലേഖനം കാണുന്നുണ്ട്.

സുഖാശംസി മാസികയുടെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തു വിടുന്ന പുസ്തകം 1 ലക്കം 2ൽ ഇത് ഇറങ്ങിയ വർഷത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ല. അച്ചടി വിന്യാസരീതി, ഭാഷാ രീതി ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഏകദേശം 1940കൾക്ക് മുൻപുള്ള മാസിക എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാനേ ഇപ്പോൾ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ മാസികയുടെ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടെടുത്താൽ വർഷത്തിൻ്റെ/കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുതാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.

സുഖാശംസി മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 2
സുഖാശംസി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 2

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഈ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സുഖാശംസി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 2
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
  • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസ പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments