1922 – മണിപ്രവാളശാകുന്തളം – കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ്റെ മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബി.എ. മലയാളത്തിനു ഉപയോഗിച്ച പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1922ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ കോപ്പിയാണിത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1922 - മണിപ്രവാളശാകുന്തളം - കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
1922 – മണിപ്രവാളശാകുന്തളം – കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മണിപ്രവാളശാകുന്തളം
  • രചന/വ്യാഖ്യാനം: കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1097)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 180
  • അച്ചടി: കമലാലയ അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments