1939 – ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം – ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് – ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി

1939ൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ആറാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച മലയാള പാഠവലിയായ ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം – ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആറാം ഫാറം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പത്താം ക്ലാസ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1939 - ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം - ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് - ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി
1939 – ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം – ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് – ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം – ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939 (മലയാള വർഷം 1114)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 226
  • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

Comments

comments