സാഹിത്യപ്രകാശിക – 1916

മലയാളപൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തതായി പുറത്ത് വിടുന്നത് ഒരു ഉപന്യാസ സമാഹരണ പുസ്തകമാണ്. ഒരു പുസ്തകം ആണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന്
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന്

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു്: സാഹിത്യപ്രകാശിക അഥവാ ഉപന്യാസമഞ്ജരി (ഭാഗം ഒന്ന്, ഭാഗം രണ്ട്)
  • പ്രസാധകന്മാർ: പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, സി.സി. തോമസ്സ്
  • അച്ചടി: കേരളവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവല്ല
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട്
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, വ്യാകരണം, തുടങ്ങിയ വിവിധ മലയാളഭാഷവിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ ആളുകളായി എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തരായ പല മലയാളഭാഷാ പ്രവർത്തകരുടേയും ഉപന്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം.

ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ എഡിറ്റർമാരായ പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, സി.സി. തോമസ്സ് എന്നിവർ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു ആമുഖം ഉണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. മാത്രമല്ല ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ശീർഷക താൾ മലയാളത്തിലും സംഗതി വിവരം (ഉള്ളടക്കം) താൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ആണ്.

 

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന് - സംഗതി വിവരം താൾ
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം ഒന്ന് – സംഗതി വിവരം താൾ

 

സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട് - സംഗതി വിവരം താൾ
സാഹിത്യപ്രകാശിക-ഭാഗം രണ്ട് – സംഗതി വിവരം താൾ

 

പുസ്തകത്തിന്റെ (PDF) 219മത്തെ താൾ തൊട്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ശീർഷക താൾ ഇംഗ്ലീഷിലും സംഗതി വിവരം താൾ മലയാളത്തിലും ആണ്.

പുസ്തകത്തിലെ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ താൽപര്യം ഉള്ളവർ അത് വേണ്ടത് പോലെ വിശകലനം ചെയ്യുകയു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ വിവരം

പുസ്തകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ബൈജു രാമകൃഷ്ണനും പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസിങ്ങിന് സുനിൽ വി.എസും സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എങ്കിലും  ബൈജു രാമകൃഷ്ണന്റേയും സുനിലിന്റേയും സഹായം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇത്ര എളുപ്പം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുസ്തക ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ വളരെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിലെ ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതായിൽ ഈ പരിപാടിയേ നടക്കാതാകും. അതിനാൽ അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: https://archive.org/download/SahithyaPrakashika1916/Sahithya_prakashika_1916.pdf (27 MB)

ഓൺലൈനായി വായിക്കാൻ: https://archive.org/stream/SahithyaPrakashika1916/Sahithya_prakashika_1916#page/n0/mode/2up

Comments

comments