1930 – ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1

കോട്ടയത്തു നിന്നു 1930കളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ധർമ്മധീരൻ എന്ന മാസികയുടെ വാല്യം 2 ലക്കം 1ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാസികയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുവിടത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതുമാസികയായാണ് തോന്നിയത്. കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാസികയെ പറ്റി ഒരു പൊതുവിവരണം തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു.

1930 - ധർമ്മധീരൻ മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 1
1930 – ധർമ്മധീരൻ മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ധർമ്മധീരൻ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930 (മലയാള വർഷം 1105 )
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • അച്ചടി: ദേവി പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments