1959 – ജനറൽ സയൻസ് – പുസ്തകം 3

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഏതു ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനെന്നു വ്യക്തമല്ലാത്ത ജനറൽ സയൻസ് – പുസ്തകം 3 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ. കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമി പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകം ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ജനറൽ സയൻസ് – പുസ്തകം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
  • അച്ചടി: മാതൃഭൂമി പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
1959 - ജനറൽ സയൻസ് - പുസ്തകം 3
1959 – ജനറൽ സയൻസ് – പുസ്തകം 3

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (6 MB)

Comments

comments