1929 – മഹാറാണി സേതുലക്ഷ്മീഭായി സി.ഐ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് – ആർ. കുളത്തു അയ്യർ

ആർ. കുളത്തു അയ്യർ രചിച്ച മഹാറാണി സേതുലക്ഷ്മീഭായി സി.ഐ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് എന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകം 1929ൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ഒന്നാം ഫാറത്തിൽ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിലെ കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1929 - മഹാറാണി സേതുലക്ഷ്മീഭായി സി.ഐ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് - ആർ. കുളത്തു അയ്യർ
1929 – മഹാറാണി സേതുലക്ഷ്മീഭായി സി.ഐ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് – ആർ. കുളത്തു അയ്യർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മഹാറാണി സേതുലക്ഷ്മീഭായി സി.ഐ. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു്
  • രചന: ആർ. കുളത്തു അയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments