ജലന്ധരാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പാഠപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

മഹാകവി ഇലന്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികൾ എഴുതിയ ജലന്ധരാസുരവധം ആട്ടക്കഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളൂരിന്റെ ആമുഖത്തിൽ മഹാകവി ഇലന്തൂർ രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രികളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മുഖവുരയിലും ഈ കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകമായതിനാലായിരിക്കും വിശദമായ അവതാരികയും കഥാസംക്ഷേപവും പാത്രനിരൂപണവും ഇതിലുണ്ട്.1853-ൽ എഴുതപ്പെട്ടതായി കരുതുന്ന ഈ ആട്ടകഥ അച്ചടിച്ചതെന്നാണെന്നോ പ്രസാദകനാരാണെന്നോ ആദ്യാവസാന പേജുകൾ ബയന്റിംഗിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ കണ്ടെത്താനായില്ല.

 

1853-ജലന്ധരാസുരവധം ആട്ടക്കഥ
1853-ജലന്ധരാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1853-ജലന്ധരാസുരവധം ആട്ടക്കഥ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
  • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments