1935 – അങ്കഗണിതം (രണ്ടാം ഭാഗം) – എം.എൻ. മണാളർ

1935ൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അങ്കഗണിതം എന്ന ഗണിതപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എം.എൻ. മണാളർ എന്നയാളാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം നോക്കിയതിൽ നിന്ന് അത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറ്റുമോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട്. ഗുണനപ്പട്ടികകൾ അക്ഷരരൂപത്തിൽ കൊടുത്തത് അടക്കം സാധാരണ മലയാള ഗണിതപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാത്തത് പലതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1935 - അങ്കഗണിതം
1935 – അങ്കഗണിതം

കടപ്പാട്

ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: അങ്കഗണിതം (രണ്ടാം ഭാഗം)
  • രചന: എം.എൻ. മണാളർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 82
  • അച്ചടി: വിദ്യാവിനോദിനി പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments