1967 – സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയവരുമാനവും വിതരണവും – വാസിലി ഗർബുസോവു്

സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന വാസിലി ഗർബുസോവു് രചിച്ച സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയവരുമാനവും വിതരണവും എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശീതയുദ്ധക്കാലത്ത് സോവിയറ്റു് യൂണിയനും അമേരിക്കയും ലോകവ്യാപകമായി നടത്തിയിരുന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം ഇത്തരം രേഖകൾ,

സോവിയറ്റു് നാടു് ഗ്രന്ഥമാല എന്ന സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പുസ്തകം.

1967 - സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയവരുമാനവും വിതരണവും
1967 – സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയവരുമാനവും വിതരണവും

കടപ്പാട്

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ഇത്തിത്താനം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഇതിനായി എന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സജനീവ് ഇത്തിത്താനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അവരോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സോവിയറ്റു് യൂണിയൻ്റെ ദേശീയവരുമാനവും വിതരണവും
  • രചന: വാസിലി ഗർബുസോവു്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
  • പ്രസാധനം:  USSR Consulate, Madras
  • അച്ചടി: Janatha Press, Madras
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments