ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത് മാസികയുടെ ലക്കങ്ങൾ

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിലെ യുവജന-വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മാസികയായി 1940-കളില്‍ ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത്. ഈ മാസികയുടെ എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത്
ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്,  പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഈ ശ്രീ ഉമ്മൻ അബ്രഹാം ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു എത്തിച്ചു തന്നു.  അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത് മാസികയുടെ  രണ്ടു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം താഴെയുള്ള കണ്ണികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അതാത് സ്കാനിന്റെ പേജിൽ വലതു വശത്തു കാണുന്ന PDF എന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്നു കിട്ടും.

Title(en) Number of leaves/pages Archive Identifier
ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത് – 1958 നവംബർ – വാല്യം 1 ലക്കം 4 22 https://archive.org/details/1958orthodoxyout0000mala
ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത് – 1959 ഫെബ്രുവരി – വാല്യം 1 ലക്കം 7 22 https://archive.org/details/1959orthodoxyout0000mala

Comments

comments