1841 – മലയാളവ്യാകരണം – റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്

ആമുഖം

ഇം‌ഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ആദ്യകാല മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകങ്ങളിൽ സവിശേഷസ്ഥാനം ഉള്ള പുസ്തകമാണ് സി.എം.എസ് മിഷനറിയായിരുന്ന റവ: ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സി.എം.എസ്. മിഷനറി, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്, പരിഭാഷകൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, വൈയാകരണൻ തുടങ്ങി വിവിധ മെഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ വൈയാകരണൻ ആയുള്ള പ്രവർത്തനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമുഖകൃതിയാണ് ഇത്

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന 125-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയരേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: A Grammar of the Malayalim Language, as spoken in the principalities of Travancore and Cochin, and the districts of North and South Malabar
  • രചന: റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 215
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1841
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1841 - മലയാളവ്യാകരണം - റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്
1841 – മലയാളവ്യാകരണം – റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇം‌ഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ആദ്യത്തെ മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകം റോബർട്ട് ഡുർമണ്ടിന്റെ  Grammar of the Malabar language ആണ്. 1799ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പുസ്തകത്തിന്നു ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയേക്കാൾ ഇന്ത്യയിൽ മലയാളം അച്ച് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ ആണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി.  അതിനു ശെഷം വന്ന മലയാളവ്യാകരണപുസ്തകമാണ് റവ: ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language.

ഈ പുസ്തകം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടു തന്നെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് ജൊസഫ് പീറ്റിന്റെ ഈ വ്യാകരണം അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധനേടുകയും 1860ൽ ഇതിനു രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.

ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തെ വിശകലനം  ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments