1956 – ചീത – സംഭാഷണഗാനം – ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.എ.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി സ്വകാര്യ പ്രസാധകർ 1956ൽ പുറത്തിറക്കിയ ചീത – സംഭാഷണഗാനം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ചീത – സംഭാഷണഗാനം
  • രചന: ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.എ.
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • പ്രസാധകർ: വിദ്യോദയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: PK Memorial Press, Trivandrum
1956 - ചീത - സംഭാഷണഗാനം - ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.എ.
1956 – ചീത – സംഭാഷണഗാനം – ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.എ.

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (2 MB)

 

Comments

comments