1911 – ബഞ്ജമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ – കെ ഗോവിന്ദൻതമ്പി

മിന്നൽ പ്രതിരോധ ചാലകം കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്ന നിലയിലും, യു എസ് എയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ, രാഷ്ട്രിയ പ്രവർത്തകൻ, നയതന്ത്രജ്ഞൻ, തുടങ്ങി മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെലും പ്രശസ്തനായ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ പറ്റി 1911ൽ കെ ഗോവിന്ദൻതമ്പി രചിച്ച ബഞ്ജമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ എന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രചയിതാവായ കെ. ഗോവിന്ദൻ തമ്പി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടൂണ്ട്.

1911 - ബഞ്ജമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ - കെ ഗോവിന്ദൻതമ്പി
1911 – ബഞ്ജമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ – കെ ഗോവിന്ദൻതമ്പി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ബഞ്ജമിൻ ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ
 • രചന: കെ ഗോവിന്ദൻതമ്പി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1911 (മലയാള വർഷം 1086)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1963 – Anniversary of The Government Press, Shoranur

ഷൊർണ്ണൂരിലെ സർക്കാർ പ്രസ്സിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1963ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Anniversary of The Government Press, Shoranur എന്ന സുവനീറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ. ശങ്കർ ആണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതതടക്കം ഭരണതലത്തിലുള്ള പല പ്രമുഖരുടേയും ഫോട്ടോകൾ ഈ ചെറിയ സുവനീറിൽ കാണാം. ഷൊർണ്ണൂർ പ്രസ്സിന്റെ ഒരു ലഘുചരിത്രത്തിന്റെ ഈ വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയത്തെ സ്ഥിതിയും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടൂണ്ട്. പ്രസ്സുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഒറ്റത്തവണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പിന്നീട് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടും എന്നന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടും പോകുന്ന വിവിധ സുവനീറുകൾ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സുവനീർ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റി ഞാൻ താമസിയാതെ വിശദമായി എഴുതാം.

Anniversary of The Government Press, Shoranur
Anniversary of The Government Press, Shoranur

കടപ്പാട്

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനൂബ് കെ.എ.യുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അദ്ദേഹത്തിനു ഇത് സർക്കാർ പ്രസ്സിന്റെ മുൻ സൂപ്രണ്ടായ ശ്രീ പി.കെ. ടൈറ്റസില്‍ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഇത് ലഭ്യമാക്കിയ രണ്ടു പേർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: Anniversary of The Government Press, Shoranur
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1963
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1919 – ഗോശ്രീശാദിത്യ ചരിതം അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം കാവ്യം – മഹാകവി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഗോശ്രീശാദിത്യ ചരിതം അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം കാവ്യം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി രാജാവ് ശ്രീ രാമവർമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പത്നിയുടേയും ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. രചയിതാവായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ ചിത്രവും തുടക്കത്തിൽ കാണാം. രാജാവിന്റെ ഷഷ്ഠ്യാബ്ദപൂർത്തി സ്മാരകമാണ് ഈ കൃതിയെന്ന് തുടക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃതിയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ ഇത്തരം കൃതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഗോശ്രീശാദിത്യ ചരിതം അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം കാവ്യം
ഗോശ്രീശാദിത്യ ചരിതം അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം കാവ്യം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഗോശ്രീശാദിത്യ ചരിതം അഥവാ രാമവർമ്മവിലാസം കാവ്യം
 • രചന: മഹാകവി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916 (മലയാള വർഷം 1094)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 152
 • പ്രസാധകർ: എളമനമഠത്തിൽ കൃഷ്ണൻമേനോൻ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments