1962 – ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് – ഉൽഘാടനസ്മാരകം

1962ൽ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിന്നു തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് – ഉൽഘാടനസ്മാരകം എന്ന സുവനീറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 1962 സെപ്റ്റംബർ 10 നു കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ വച്ച് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഔദ്യോഗികമായി ഉൽഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ കേന്ദ്രശാസ്ത്രഗവേഷണസാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഹുമയൂൺ കബീർ ആയിരുന്നു ഉൽഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് എന്ന് ഈ സുവനീർ സൂചന നൽകുന്നു.

മൺമറഞ്ഞ ചില കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യനായകന്മാർ, കെ.ജി. അടിയോടി എഴുതിയ ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് ഒരു സംഘടന, കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ “Sasthra Sahitya Parishath -An Organisation of the Science Writers of Kerala” എന്നീ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സുവനീറിൽ ഉള്ളത്. തുടക്കത്തിൽ ഉൽഘാടന കാര്യപരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും കാണാം. ആദ്യത്തെ 14 താളുകളിലെ ഉള്ളടക്കം കഴിഞാൽ പിന്നെ പത്തു പേജുകൾ പരസ്യം മാത്രമാണ്.

പക്ഷെ പരിപാടി നടന്ന കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിന്റെ പേര് സുവനീറിൽ കാണുന്നതേ ഇല്ല. അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ആയിരുന്ന മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനു് കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് കെ.ജി. അടിയോടി എഴുതിയ അനുഭവക്കുറിപ്പ് സൂചന നൽകുന്നു. അതാവണം ഉൽഘാടന സുവനീറിൽ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേർ ഇല്ലാതായതിനു കാരണം. എന്തയാലും കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രസംഘടനകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും.

1962 - ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് - ഉൽഘാടനസ്മാരകം
1962 – ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് – ഉൽഘാടനസ്മാരകം

കടപ്പാട്

പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മകളായ ശ്രീലതയ്ക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് – ഉൽഘാടനസ്മാരകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1946 – വിവാഹത്തിനുശേഷം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് 1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാടകകൃതിയായ വിവാഹത്തിനുശേഷം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ ആണ് ഈ കൃതിക്കു അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 64 താളുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ നാടക കൃതി ആണിത്.

1946 - വിവാഹത്തിനുശേഷം - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1946 – വിവാഹത്തിനുശേഷം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വിവാഹത്തിനുശേഷം
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 64
 • പ്രസാധകർ: ഉദയാ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ്, പുനലൂർ
 • അച്ചടി: ഭാരത് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

നിറവും നിഴലും – കേസരി വാരിക – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കേസരി വാരികയിൽ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ നിറവും നിഴലും എന്ന പംക്തിയുടെ സ്കാനുകൾ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1992 മുതൽ 1997 വരെയുള്ള കേസരി വാരികയുടെ ലക്കങ്ങളിൽ വന്ന ഈ പംക്തിയിലൂടെ വിവിധ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ പംക്തിയുടെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ചില ലക്കങ്ങൾ പംക്തിയുടെ ഭാഗം മാത്രം വെട്ടിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ അത് വന്ന തീയതി വ്യക്തമല്ല. 47മത്തെ താൾ വരെയുള്ളതിൽ തീയതി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നതിനാൽ അത് അതത് ലക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ 13 ലക്കങ്ങളുടെ തീയതി ലഭ്യമല്ല,  ഇതിലെ പല ലക്കങ്ങളുടെ ഒപ്പവും കേസരി വാരികയുടെ വിവിധ താളുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം മറ്റുള്ള വാർത്തകൾ/പംക്തികൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൈസെഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കൾ സ്വതന്ത്ര ലൈസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിറവും നിഴലും എന്ന പംക്തി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

നിറവും നിഴലും - കേസരി വാരിക - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
നിറവും നിഴലും – കേസരി വാരിക – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ കൃതികളുടെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പംക്തിയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നിറവും നിഴലും – കേസരി വാരികയിലെ പംക്തി
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992 മുതൽ 1997 വരെ
 • പ്രസാധകർ: കേസരി വാരിക
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments