1899 – ഇന്ത്യൻ കിണ്ടർഗാർട്ടൻ – ഒന്നാം ഭാഗം – ശിശുതരം – എം. കൃഷ്ണൻ

നഴ്സറി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്യാപന പരിശീലനത്തിനായി എം. കൃഷ്ണൻ 1899ൽ രചിച്ച ഇന്ത്യൻ കിണ്ടർഗാർട്ടൻ – ഒന്നാം ഭാഗം – ശിശുതരം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

എം. കൃഷ്ണൻ, മദ്രാസ് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക മലയാള പരിഭാഷകനായിരുന്നു. ഈ പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ഗാർത്തുവേറ്റ് സായിപ്പിന്റെ പിൻഗാമി കൂടാണ്. അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജ് മലയാളം അദ്ധ്യാപകൻ കൂടായിരുന്നു. എം. കൃഷ്ണൻ രചയിതാവായ ഒന്നിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ചതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, അദ്ദേഹവും ശേഷഗിരിപ്രഭുവും ചേർന്ന് രചിച്ച ബാലവ്യാകരണം.

1899 - ഇന്ത്യൻ കിണ്ടർഗാർട്ടൻ - ഒന്നാം ഭാഗം - ശിശുതരം - എം. കൃഷ്ണൻ
1899 – ഇന്ത്യൻ കിണ്ടർഗാർട്ടൻ – ഒന്നാം ഭാഗം – ശിശുതരം – എം. കൃഷ്ണൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഇന്ത്യൻ കിണ്ടർഗാർട്ടൻ – ഒന്നാം ഭാഗം – ശിശുതരം
 • രചന: എം. കൃഷ്ണൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1899
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • അച്ചടി: SPCK Press, Vepery, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1926 -പ്രശ്നഭാഷാ – കെ. ശങ്കരമേനോൻ

കേരളത്തിന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രശ്നഭാഷാ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂലസംസ്കൃതകൃതിയുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം ആണിത്. കോലത്തിരി ശങ്കരമേനോന്റെ ഒരു ആമുഖപഠനവും മറ്റു കുറിപ്പുകളും അടങ്ങിയതാണ് 1926ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം. ഇതിന്റെ രചിതാവ് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നാണ് ശങ്കരമേനോൻ ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്.

1926 -പ്രശ്നഭാഷാ - കെ. ശങ്കരമേനോൻ
1926 -പ്രശ്നഭാഷാ – കെ. ശങ്കരമേനോൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പ്രശ്നഭാഷ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1917നോടടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നു. പഴയ രേഖകൾ തിരയാൻ ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രയോജനപ്പെടും. വളരെയെധികം പഴയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എനിക്ക് ഈ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.

പ്രധാനമായും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ആണെങ്കിലും തമിഴ്, തെലുഗ് എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഈ കാറ്റലോഗിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗ് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ലിപിയിലാണ് കാറ്റലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. (ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തിരുവിതാംകൂറിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തെലുഗ് പ്രദേശത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.)

ഈ കാറ്റലോഗ് ഭാഗികമായേ ലഭ്യമായുള്ളൂ. കിട്ടിയതിന്റെ തന്നെ സ്ഥിതി മോശവും ആയിരുന്നു. അവസാനത്തെ ഏതാണ്ട് 30 ഓളം താളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവശാസ്ത്രം, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ട പേജുകളിൽ ഉള്ളത്. (ഈ കാലലൊഗിന്റെ മറ്റൊരു കോപ്പി എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കോപ്പി കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്)

1917 - ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് - തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്
1917 – ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു് – തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ദേശഭാഷാപുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 110
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്യൂറോയും മ്യൂസിയവും
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments