1958 – വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ – ബി. കല്യാണിഅമ്മ

മൺമറഞ്ഞ സാഹിത്യകാരിയായ ബി. കല്യാണിഅമ്മ രചിച്ച വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.  സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പത്നിയായിരുന്ന ബി. കല്യാണിഅമ്മ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള തന്റെ 12 വർഷത്തെ കുടുംബജീവിതത്തെ അധികരിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഈ കൃതി. വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ എന്ന ഈ കൃതി അവരുടെ മികച്ച രചനയായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബി. കല്യാണിഅമ്മയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സൈറ്റിൽ ഇവിടെ കാണാം. 1958 തൊട്ട് കുറച്ചു വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഉപപാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നു ഈ കൃതി എന്ന് ഇതിലെ എഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1958 - വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ - ബി. കല്യാണിഅമ്മ
1958 – വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ – ബി. കല്യാണിഅമ്മ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വ്യാഴവട്ടസ്മരണകൾ
 • രചന: ബി. കല്യാണിഅമ്മ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
 • അച്ചടി: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശ്ശൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1955 – പൊതുജനാരോഗ്യം (ഒന്നാം പുസ്തകം) – നാലാം ഫാറം

1955ൽ തിരുവിതാം‌കൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നാലാം ഫാറത്തിൽ (എട്ടാം ക്ലാസ്സ്) പഠിക്കുന്നവർക്കു ഉപയോഗിക്കാനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പൊതുജനാരോഗ്യം (ഒന്നാം പുസ്തകം) എന്ന സിവിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ. വിശ്വംഭരൻ എന്ന ആളാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചിതലിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ചെടുത്ത പുസ്തകമാണീത്. അതിനാൽ തന്നെ സ്ഥിതി മോശമാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തം ഉണ്ട്. ഇത്തരം കൃതികൾ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാദ്ധ്യത കുറവായതിനാൽ കിട്ടിയ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ നല്ല സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരു കോപ്പി ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ നല്ല ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1955 - പൊതുജനാരോഗ്യം (ഒന്നാം പുസ്തകം) - നാലാം ഫാറം
1955 – പൊതുജനാരോഗ്യം (ഒന്നാം പുസ്തകം) – നാലാം ഫാറം

കടപ്പാട്

ചങ്ങനാശ്ശെരിക്കടുത്തുള്ള ഇത്തിത്താനം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഇതിനായി എന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സജനീവ് ഇത്തിത്താനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അവരോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പൊതുജനാരോഗ്യം – ഒന്നാം പുസ്തകം
 • രചന: എൻ. വിശ്വംഭരൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 70
 • പ്രസാധനം: വിദ്യാർത്ഥിമിത്രം ബുക്ക് ഡിപ്പോ, കോട്ടയം
 • അച്ചടി: സർവ്വോദയം പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1940 – പൗരജീവിതം – മൂന്നാം പുസ്തകം

1940ൽ തിരുവിതാം‌കൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കു ഉപയോഗിക്കാനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പൗരജീവിതം എന്ന സിവിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നാം പുസ്തകം എന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മൂന്നാം ഫാറത്തിൽ (ഏഴാം ക്ലാസ്സ്) പഠിക്കുന്നവർക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആണ് ഇതെന്ന് ഊഹിക്കാം. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഉറപ്പില്ല.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1940 - പൗരജീവിതം - മൂന്നാം പുസ്തകം
1940 – പൗരജീവിതം – മൂന്നാം പുസ്തകം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പൗരജീവിതം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 110
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments