1976 – ആണും പെണ്ണും – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് 1976ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആണും പെണ്ണും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ആണും പെണ്ണും
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 126
 • പ്രസാധകർ:DC Books
 • അച്ചടി: DC Press, Kottayam
1976 - ആണും പെണ്ണും - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1976 – ആണും പെണ്ണും – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ കൗതുകം വളർത്തുന്നതിനു സഹായകരമായി തീരതക്കത്തവിധലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനായ കോന്നിയൂർ നരേന്ദനാഥ് പറയുന്നു. മുൻപ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ ശെഖരിച്ച് പുതുക്കിയാണ് ഈ സമാഹാരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

 

Google+ Comments

1992 – പുതിയ ലോകം പുതിയ ചിന്ത – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ ലോകം പുതിയ ചിന്ത എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എതിസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് പ്രസാധകർ.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പുതിയ ലോകം പുതിയ ചിന്ത (52 ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം)
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 246
 • പ്രസാധകർ: ഇന്ത്യൻ എതിസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ്
 • അച്ചടി: സാമ്രാട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റെഴ്സ്
1992 – പുതിയ ലോകം പുതിയ ചിന്ത – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1992 – പുതിയ ലോകം പുതിയ ചിന്ത – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങലുടെ സമാഹാരം ആണിത്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1992ൽ പോലും എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ആനുകാലികപ്രസക്തി ഉള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത്യത വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

കവർ പേജിൽ യാതൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇല്ല എന്നത് എന്നെ അലൊസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 🙂

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (23 MB)

Google+ Comments

ചർച്ചു് വീക്കിലി – മാസിക/ആഴ്ചപതിപ്പ്

ആമുഖം

ചർച്ചു് വീക്കിലി എന്ന മാസികയുടെ/ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ അറുപതോളം ആദ്യകാല ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ചർച്ചു് വീക്കിലി മാസിക/ആഴ്ചപതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഓരോ ലക്കത്തിനും ഏതാണ്ട് 12 താളുകൾ വീതം
 • അച്ചടി: പ്രധാനമായും കോട്ടയത്തെ മനോരമ പ്രസ്സ്
ചർച്ചു് വീക്കിലി – മാസിക/ആഴ്ചപതിപ്പ്
ചർച്ചു് വീക്കിലി – മാസിക/ആഴ്ചപതിപ്പ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്ന ഒരു അനൗദ്യോഗിക എക്യൂമെനിക്കല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ് ചർച്ചു് വീക്കിലി (The Church Weekly) . മലയാളമനോരമ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന എന്‍.എം. ഏബ്രഹാമിന്‍റെ പത്രാധിപത്യത്തില്‍ കോട്ടയത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 1946 തൊട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ആദ്യ കാലത്ത് ആഴ്ചപതിപ്പായി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം. ചർച്ചു് വീക്കിലി  എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഇത് ആഴ്ചപതിപ്പ് ആണെന്ന സൂചനയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിലവിൽ ഇത് മാസികയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

മുൻപ് നമ്മൾ മലങ്കര ഇടവക പത്രികമലങ്കര സഭാ താരക മലങ്കര സഭാ മാസിക തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവമാസികകളുടെ നിരവധി ലക്കങ്ങൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പബ്ലിക്ക് ആക്കിയത് കണ്ടു. ആ മാസികകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ചു വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ മാസിക/ആശ്ചപതിപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പ് . മുൻ പറഞ്ഞ മാസികകൾ സഭകളുടെ ഔദ്യോഗിക മാസികകൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മായരുടെ (സാദാ സഭാജനങ്ങളുടെ) മാസികയാണ്/ആഴ്ചപതിപ്പാണ് ഇത്.

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്നുന്നതാണെങ്കിലും മറ്റു സഹോദരസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ കക്ഷി വഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാന ശ്രമത്തിന്നു സഹായിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ധാരാളം ഇതിൽ കാണാം. ഇപ്പോള്‍ ആലുവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഹൗസില്‍ നിന്ന് മാസികയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

നിലവിൽ 1950, 1951, 1953, 1955 എന്നിവർഷങ്ങളിലെ അറുപതോളം ലക്കങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളിലേത് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്നു കരുതുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം ചില ലക്കങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാം പരമാവധി ഗുണനിലവാരത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രേഖയുടെ തനിമ നിലനിർത്താനും, നാവിഗേഷൻ റെഫറൻസ് സൗകര്യത്തിന്നും ഓരോ ലക്കത്തിന്നും വെവ്വേറെ തന്നെ ഡിജിറ്റിൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ സംബന്ധമായ രേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ് ഈ ആഴ്ചപതിപ്പുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

ഈ മാസികയുടെ വിവിധലക്കങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ ലക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ചർച്ചു് വീക്കിലി – മാസികയുടെ /ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ  1950, 1951, 1953, 1955 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ അറുപതോളം ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം താഴെയുള്ള കണ്ണികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അതാത് സ്കാനിന്റെ പേജിൽ വലതു വശത്തു കാണുന്ന PDF എന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്നു കിട്ടും.

Year Title(en) Archive Identifier
1950
The Church Weekly Volume 4 Issue 14 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue14
The Church Weekly Volume 4 Issue 15 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue15
The Church Weekly Volume 4 Issue 16 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue16
The Church Weekly Volume 4 Issue 17 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue17
The Church Weekly Volume 4 Issue 18 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue18
The Church Weekly Volume 4 Issue 19 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue19
The Church Weekly Volume 4 Issue 20 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue20
The Church Weekly Volume 4 Issue 22 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue22
The Church Weekly Volume 4 Issue 23 https://archive.org/details/1950-TCW-Vol4-Issue23
1951
The Church Weekly Volume 5 Issue 17 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue17
The Church Weekly Volume 5 Issue 18 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue18
The Church Weekly Volume 5 Issue 19 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue19
The Church Weekly Volume 5 Issue 20 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue20
The Church Weekly Volume 5 Issue 21 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue21
The Church Weekly Volume 5 Issue 22 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue22
The Church Weekly Volume 5 Issue 23 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue23
The Church Weekly Volume 5 Issue 24 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue24
The Church Weekly Volume 5 Issue 26 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue26
The Church Weekly Volume 5 Issue 27 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue27
The Church Weekly Volume 5 Issue 28 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue28
The Church Weekly Volume 5 Issue 29 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue29
The Church Weekly Volume 5 Issue 30 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue30
The Church Weekly Volume 5 Issue 32 https://archive.org/details/1951-TCW-Vol5-Issue32
1953
The Church Weekly Volume 7 Issue 14 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue14
The Church Weekly Volume 7 Issue 16 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue16
The Church Weekly Volume 7 Issue 17 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue17
The Church Weekly Volume 7 Issue 18 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue18
The Church Weekly Volume 7 Issue 19 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue19
The Church Weekly Volume 7 Issue 20 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue20
The Church Weekly Volume 7 Issue 21 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue21
The Church Weekly Volume 7 Issue 22 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue22
The Church Weekly Volume 7 Issue 23 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue23
The Church Weekly Volume 7 Issue 24 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue24
The Church Weekly Volume 7 Issue 25 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue25
The Church Weekly Volume 7 Issue 26 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue26
The Church Weekly Volume 7 Issue 27 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue27
The Church Weekly Volume 7 Issue 28 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue28
The Church Weekly Volume 7 Issue 29 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue29
The Church Weekly Volume 7 Issue 30 https://archive.org/details/1953-TCW-Vol7-Issue30
1955
The Church Weekly Volume 9 Issue 2 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue2
The Church Weekly Volume 9 Issue 3 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue3
The Church Weekly Volume 9 Issue 4 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue4
The Church Weekly Volume 9 Issue 5 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue5
The Church Weekly Volume 9 Issue 7 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue7
The Church Weekly Volume 9 Issue 10 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue10
The Church Weekly Volume 9 Issue 11 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue11
The Church Weekly Volume 9 Issue 13 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue13
The Church Weekly Volume 9 Issue 14 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue14
The Church Weekly Volume 9 Issue 15 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue15
The Church Weekly Volume 9 Issue 17 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue17
The Church Weekly Volume 9 Issue 18 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue18
The Church Weekly Volume 9 Issue 20 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue20
The Church Weekly Volume 9 Issue 21 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue21
The Church Weekly Volume 9 Issue 22 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue22
The Church Weekly Volume 9 Issue 23 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue23
The Church Weekly Volume 9 Issue 24 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue24
The Church Weekly Volume 9 Issue 25 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue25
The Church Weekly Volume 9 Issue 26 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue26
The Church Weekly Volume 9 Issue 27 https://archive.org/details/1955-TCW-Vol9-Issue27

 

എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ലിങ്കിൽ കാണാൻ https://archive.org/details/the-church-weekly എന്ന കണ്ണി ഉപയൊഗിക്കുക.

Google+ Comments