1945 – ആരോഗ്യധർമ്മം (ഗൃഹഭരണവും സുഖധാരനിദാനവും) – നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്

തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാരിന്റെ പാഠ്യക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കു പഠിക്കാനായി തയ്യാറാക്കി കൊല്ലവർഷം 1120 ൽ (1945ൽ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആരോഗ്യധർമ്മം (ഗൃഹഭരണവും സുഖധാരനിദാനവും) എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രദർ പി.കെ. ജോസഫ് എന്ന ഒരാളാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1945 - ആരോഗ്യധർമ്മം - നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്
1945 – ആരോഗ്യധർമ്മം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ആരോഗ്യധർമ്മം (ഗൃഹഭരണവും സുഖധാരനിദാനവും) – നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1945 (കൊല്ലവർഷം 1120)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
  • പ്രസാധകർ: സുവർണ്ണ ബുക്ക് ഡിപ്പോ
  • അച്ചടി: സുവർണ്ണ രത്നാപ്രഭാ പ്രസ്സ്, കായംകുളം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments